Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Ülesanne #3a: Suurushullus

Mõõtke koolimaja ära.

Kommenteerivad: Mart Laanpere

Mart Laanpere on haridustehnoloogia vanemteadur Tallinna Ülikoolis, aga varem töötanud ka matemaatikaõpetaja ja koolidirektorina. Tema teadustöö haridustehnoloogia vallas keskendub kooliuuendusele digitehnoloogia toel, õpilaste ja õpetajate digipädevustele, digiõppevarale (sh. digiõpikud ja -eksamid). Ta on vedanud eest mitmeid digi-innovatsiooni projekte nii Eestis (Koolielu.ee, Samsung Digipööre, DigiÕppeVaramu) kui ka nõustanud arendusprojekte välismaal (nt. Hirvehüpe Gruusias, Tuleviku Klassiruum Moldovas).

Saue Gümnaasium / Arhitech

Mathias Johann Vilokas, Ron Rooni, Oliver Martin, Marten Võrklaev

Kuna viirus segab tavaelu, siis appi tulevad programmid ja e-kanalid.
Kasutasime geograafias õpitut ja tegime mõõtmised Geoportaali kaardil.
Sellega õnnestus ära mõõta peale kooli ka staadioni, korvpalliplatsi ja 2 moodulit.
Kooli pindala koos Spordihoonega on 8739,35 m2.
Korvpalliplatsi pindala on 1357,44 m2
Staadioni pindala on 6813,70 m2
Moodul 9/4 pindala on 135,43 m2
Moodul 9/3 pindala on 132,32 m2

Kommenteerivad:

Mart Laanpere

Väga leidlik lahendus keerulisel ajal! Teie kirjeldusest jääb küll selgusetuks, kas arvestasite ka neid sakke, mis maja põhiplaani ristkülikust erinevaks muudavad. Silma järgi tundub küll, et ühes kohas olev lohk on umbes sama suurusega kui vastasseinas olev muhk, mistõttu need võib lihtsalt ära unustada. Samas on ka selliseid kohti, kus majaseinas olev eend võiks päris mitu ruutmeetrit juurde anda ristkülikule.


Saue Gümnaasium / GSK

Kätriin Kondel
Grete Kürsa
Saara Lootsar

Tere!
Seekord otsustasime veidi laisemat teed minna. Saime kokku ja hakkasime arutama, kuidas oleks kõige mõistlikum kooli ära mõõta. Üks meie tiimikaaslastest tuligi siis ideele kasutada geoportaali. Ta oli seda juba varasemalt geograafia tunnis kasutanud. Vaatasime äpi läbi ja otsustasime selle kasuks. Oli päris põnev uusi interneti lehekülgi avastada ja õppida nende kasutamist.

Kommenteerivad:

Mart Laanpere

Teie nutikas lahendus sarnaneb klassikaaslaste omaga, seega soovitan lugeda nendele antud kommenteeri eespool.


Saue Gümnaasium / Sushi

Harriet Grünberg, Kathariina Katrel Kaseväli

Meie lähenesime sellele ülesandele väga lihtsal viisil. Proovisime meie kooli klassiruumide osa (punase ringiga märgitud ala pildil) umbkaudse pindala ning ruumala leida. Selle jaoks kasutasime oma telefonis olevat äppi, et mõõta ära koridori ja klassiruumi kõrgus ning laius. Kõrgus on 2,5m, laius 13m. Pikkuse olime eelnevalt sammudega mõõtes juba kätte saanud, selleks tuli 95m. Siis arvutasime välja ühe korruse pindala ja ruumala. Pindalaks saime 1235m2 ning ruumalaks 3087,5m3. Kuna meie koolis on neli korrust, siis korrutasime need neljaga. Nii saimegi meie kooli klassiruumide osa pindalaks 4940m2 ning ruumalaks 12 350m3. Kindlasti see pole just kõige täpsem, aga mingisuguse ettekujutuse meie kooli suurusest saab kätte!

Kommenteerivad:

Mart Laanpere

Väga nutikas oli kasutada nutiseadet! Praegusel nutiajastul on ju üks tuntumaid vanasõnu (või siis uussõnu): There's an app for that! Ehk siis iga asja, tegevuse, vajaduse jaoks on keegi juba nutirakenduse teinud, leia see vaid äpipoest üles ja kasuta nutikalt. Teie mõõtmise täpsust ja usaldusväärsust oleks aidanud tõsta see kui oleksite sama äpi paigaldanud kolme erineva telefoni peale ja siis igaühega korranud vähemalt 5 korda seda mõõtmist, lõpuks aga võtnud aritmeetilise keskmise mõõtmistulemustest.


Lihula Gümnaasium / Harilik harilik

Melani Alpius, Gerlin Nellis, Emma Kustov, Mareena Metsamaa, Marietta Viherpuu, Hugo Noormets, Joosep Michels, Indrek Kivisalu, Madis Ääremann

Kuna oleme hetkel distantsõppel siis seda ülesannet oli meil üsna raske teha. Aga lähenesime asjale teistmoodi küljest. Panime kooli ette seisma kursuse kõige lühema tüdruku ning pildistasime kaugelt teda , et saada aimu proportsioonist. Seejärel koolimaja ümbermõõtu kasutades arvutasime välja, et vaja läheb 201 ühikut seda tüdrukut, et kogu koolimajale tiir peale saada. Plaan oli pildistada ka kursuse kõige pikemat poissi võrdluseks, kuid ta haigestus. Arvutused saime siiski teha ja pikimat poissi on vaja 161 ühikut. Koolimaja ümbermõõduks saime 31598,2cm

Kommenteerivad:

Mart Laanpere

Koroonapiirangutega vastavuses oleva idee eest annaks kohe palju punkte - sellist lähenemist pole seni veel keegi kasutanud. Ma ei tea, kas teie füüsika õpetaja on teil kunagi lasknud teha katset, mida mina oma õpilastega kunagi tegin (mõõtmisvigade teemat õpetades) - mõõta kaudselt pliiatsi pikkus, mis on paigutatud klaaspudelisse. Teie mõõtmisviis tundub umbes sarnase väljakutsega olevat, sest tüdruk on seinast nii kaugel ja pisike selle pildi peal, mõõtmisviga kipub niimoodi kasvama. Huvitav oleks see mõõtmistulemus üle kontrollida mingil teisel (samuti kaudsel) meetodil, nt kaardiserveri abil (koolimaja kõrgus tuleks siis kuidagi muul moel leida, nt äpi abil).


Are Kool / Toredad Totsid

Angelika Laretei, Sandra Valgi, Isabel Murru, Liisa- Marie Kangor, Janet Brants, Karoliine Meil, Jane- Liis Kõnnussaar

Kui suurt rolli mängib kool õpilase elus? Meie püüdsime seda mõõta. Nimelt küsisime seda Are kooli I klassi kõige väiksemalt ja IX klassi kõiges suuremalt õpilaselt. Fotodelt on aru saada, et kooli tähtsus on suur, vist selle olulisus aja jooksul ikkagi veidike väheneb :)


Oled jõudnud lehekülje lõppu.

Lehekülge ei leitud, vabandame!