Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Ülesanne #3a: Suurushullus

Mõõtke koolimaja ära.

Kommenteerivad: Mart Laanpere

Mart Laanpere on haridustehnoloogia vanemteadur Tallinna Ülikoolis, aga varem töötanud ka matemaatikaõpetaja ja koolidirektorina. Tema teadustöö haridustehnoloogia vallas keskendub kooliuuendusele digitehnoloogia toel, õpilaste ja õpetajate digipädevustele, digiõppevarale (sh. digiõpikud ja -eksamid). Ta on vedanud eest mitmeid digi-innovatsiooni projekte nii Eestis (Koolielu.ee, Samsung Digipööre, DigiÕppeVaramu) kui ka nõustanud arendusprojekte välismaal (nt. Hirvehüpe Gruusias, Tuleviku Klassiruum Moldovas).

Are Kool / Vinged Vennad

Kairon Hütt, Romet Kakko, Gregor Sarapuu, Martti Simson, Karl- Martin Võigas

Kui suur on koolimaja? Kui suur on kooli tähtsus kohalikele? Läbi ajaloo on olnud koolil ja õpetamisel eestlaste jaoks väga suur roll. Järjest rohkem jäävad väikeste koolimajade aknad pimedaks ja kaob elu maalt. Kui koolimaja aknad on valged, elavad selles kohas veel inimesed. Valgus akendes annab lootust....


Oled jõudnud lehekülje lõppu.

Lehekülge ei leitud, vabandame!