Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Kommenteerivad: Arhitektuurikooli õpetajad

Arhitektuurikool on huvikool, kus 7- kuni 19-aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Arhitektuurikool tegutseb alates 2011. aastast ning on üks vähestest omataolistest nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas ja Baltikumis. Arhitektuurikooli õpetajatel on kaheksa aastat kogemusi lastele ja noortele ruumi teemade tutvustamisega ning õppetegevuste väljatöötamisega. Tähelepanu tuuakse nii loodus- kui tehiskeskkonnale, mis kokku moodustavad meie toimimisruumi. Ühtviisi oluline on mõista nende mõlema keskkonna toimimist ja seaduspärasusi ning olla seejuures teadlik enda rollist selles. Arhitektuurikool on ühtlasi ka Kooliruumi projekti looja ja korraldaja.

 

53 KK / Dreamteam

Uurisime meie 53. kooli kõige värvilisemat tuba ja viisime läbi uuring. Mis inimesed selle ruumi külastasid, mida nad seal tegid, milline liikumine neil seal oli? Ruumi lõhn, ruumi kõlamine. Selliste detailidele tähelepanu pööramine oli väga huvitav.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

:Analüüsist jääb mulje, et tegu on inspireeriva ja mõnusa ruumiga. Seetõttu tekib küsimus, et miks just see ruum vajaks ümbermõtestamist? Ehk leidub teie koolimajas mõni teine ruum, mis sellist inspiratsiooni ei paku? Muidugi saab ka selles klassiruumis midagi toredat lisada, et see veelgi ägedam oleks!

:Tore kuulda, et ruum teile inspireerivalt mõjub. Olete välja toonud palju häid aspekte ruumist - näiteks hea valgustatuse ja värvikülluse, mis ruumi elavdab. Olete ruumiga parajalt tutvust teinud. Nüüd tuleks teil arutleda, mis selles ruumis võiks vajada muutust? Kui teil endal kohe üksmeelne arusaam ei kujune, siis uurige näiteks ka informaatika õpetaja arvamust, ehk on temal midagi, mis tema tööd selles klassis raskendab või segab. Tema veedab seal kõige rohkem aega.
Tekkis küsimus, mis asub ruumi osas, mida kujutate plaanil vasakul? Millised tegevused seal toimuvad ja kuidas seda ruumi kasutatakse?
Oma töö olete kenasti vormistanud. Lustlikult saavad uurimuse erinevad osad kollaazina ühel paberil kokku, moodustades terviku. Plaan on joonistatud ilusa graafilise joonega. Joonist vaadates näib, et ruumis on mitu ust. Kas sain õigesti aru? Et ust veel selgemini plaanil kujutada, võib lisada ukse avanemise suunda märkiva kaarekese.


Jõhvi Gümn / Kolmnurk

Lev Rodionov, Kristina Rebane, Gabriel Lehtla

Pildil on trepp mis viib kolmandale korrusele. Valisime ümberkujundamiseks seda väikest, salapärast ruumi, millele ei ole sissepääsu. Nagu on pildilt näha on see koht täiesti tühi ja ruumi olemasolu mõte on õpilastele ebaselge.

Hakkasime mõtlema, ja jõudsime lahenduseni : Koha sissepääsuks võiks alla paigutada nn. ümmargune trepp mis on kompaktne ja seega Ei jää möödakõndijatele ette ja samal ajal garanteerib et keegi sealt ülevalt alla ei lenda. Ruumisse võiks paigutada mugavaid tugitoole (pikka vahetunni ajal on väga raske vabu klassi-väliseid istekohti leida). Koht on küll väike, aga selle kujundamiseks võib peale meie idee nii mõndagi lahendust leida

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Väga omapärane ruum tõesti! Mida veel peale pinkide võiks sinna panna, kuidas ruumi ümberkujundada, et see oleks hubasem? Ehk võiks pika vahetunni sisustada hoopis muud moodi kui istudes? Need on küsimused, millele tasub järgmises etapis kindlasti tähelepanu pöörata!


Pähklimäe Gümnaasium / Dragon

Artjom Kovalskih, Roman Leonov, Semjon Suhhotin, Dmitri Retsutin

1) Meie kooli raamatukogu on tähtsamaks kohaks. Raamatukogus saab rahulikult puhata, veeta oma vaba aega, suhelda sõpradega, teha kodutööd. Kool ilma raamatukoguta ei saa eksisteerida, sest see on koht, kus võib unustada oma probleeme ja lihtsalt puhata. Meie kool pole võimalik selle kohata, sest siin on palju erinevaid kirjandust.
2) Raamatukogu kasutavad kõige rohkem meie kooli õpilased, aga külastavad seda ja õpetajad. Meie grupi arvates, poisid külastavad raamatukogu väga tihti. Need inimesed, kes raamatukogus puhkavad, kirjutavad midagi, räägivad teineteisega ja surfavad internetis.
10 minuti jooksul raamatukogu on külastanud 18 inimest. 14 neist on õpilased, 4 on õpetajad. Nad lihtsalt teevad oma tööasju, vestlevad või puhkavad.
Meie vaatluse teostamise ajaks on 12.50- 13.00. Kui see on kell 11-14 päeval, siis raamatukogu külastavad rohken inimest.
3) Imepaik, saladuste kogu, tarkade ruum
4) Siin tavaliselt inimesed ei liigu. Nad lihtsalt istuvad. Nenede tempo(kiirus) on aeglane.
5) Ruumi sisaldus on rabav, aga veider, sest on palju raamaturiiule, aga on ka palju kohti, et istuda. Selles ruumis on raamatuid üle. Meie arvates, sisustus on kooskõlas siinsete tegevustega.
6) Ruum kõlab rahulikult ja meloodiliselt. Siin on voimalik kuulda erinevaid hääli, nt: õpetajad, õpilased, vanemad(harva) ja IT-spetsialist. Inimesed räägivad tasa. Nad räägivax oma huvidest, plaanidest ja teistest.
7) Raamatukogus lõhnab väga meeldivalt nagu mandariin, seal on palju värsket õhku. See lõhn on raamatukogus alati.
8) Valgus on hea, palju lampe, ruumis on helge. Meie meelest, valgus oleneb nii ilmast kui ka kellaajast, aga mitte akende suurusest
9) Tunneme end raamatukogus hästi, sest seal on võimalik tegeleda oma asjadega, siin mitte keegi ei karju, kõik on rahulik ja tasa, siin on meeldiv aega veeta
Ruumi pikkus - 8.8m
Ruumi laius - 6.2m
Ruumi kõrgus - 3m

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Idee kirjeldus on ilmekas. Ruumi käsitlus on sisukas ning töötegijad omavad head fantaasiat ruumi kujutamises ning seetõttu antakse hästi edasi visuaalne kujutlus ruumist. Erilise ja huvitava mõttena tooks välja mandariini lõhna raamatukogus.
Hästi on tabatud sotsiaalne võimalus antud ruumis, kus pakutakse välja võimalust lugeda, puhata ja suhelda raamatukogus, mis teeb ruumi mitmekülgselt kasutatavaks
Joonised on arusaadavad ning vormistatud korrektselt. Ruumi planeerimisel tuleks mõelda laudade ja raamaturiiulite paigutamisele, et tekitada mööbli ning riiulitega liigendatud ruum.
Valgustuse planeerimisel võiks mõelda päevavalguse osakaalu tõstmisele, nt. ühe suurema vaateakna loomine sinna kuhu on see võimalik, sest päevavalgus loob ruumi juurde naturaalsust.


Pähklimäe Gümnaasium / Arhicrab

Ksenija Okuneva, German Luzin, Kristina Kutuzova, Nikolai Sovetnikov, Sofija Farbtuh, Uliana Aseeva

1. Miks on see koht koolimajas oluline? Mille poolest peavad ilmselt kõik koolimaja igapäevased kasutajad seda tähtsaks? Kas kool ilma selle kohata oleks võimalik / milline oleks kool ilma selle kohata?
Ükski kool ei saa raamatukoguta läbi ajada. Igas koolis see on koht, kus õpilaed täiendavad oma teadmisi kas raamatutest või netist. Koolitöötajad kasutavad seda üsna tihti ka, sest siia on pandud kooliarvutid. Seda kohta peetakse tähtsaks sellepärast, et vahetunnide ajal see on kõige vaiksem koht koolis ning igaüks saab seal rahulikult oma asjadega tegeleda. Ilma selle ruumita ei saaks mõned õpilased vahetunni ajal piisavalt puhata ja tunniks vajalikku infot leida.

2. Kes seda kohta kõige rohkem kasutavad? Kas kasutajaskond on mitmekesine (õpilased, õpetajad, tüdrukud, poisid, eri vanuses, eri huvidega)? Või ühekülgne? Mida seal tehakse?

Kõige rohkem kasutavad raamatukogu ikka õpilased, need kes algklassides õpivad, kui ka gümnaasiumi lõpetajad. Noortele lastele meeldib rohkem erade piltidega raamatuid lehitseda. Vanemad õpilased aga kasutavad raamatukogu vaikust et tunnideks valmistuda (kas midagi korrata või täpsustada mõned faktid). Meie koolis näiteks täppisteaduste olümpiaadite osalejad eelistavad just siin võistlusteks valmistuda. Mõnel ajal tulevad siia ka õpetajad, kes vajavad kas midagi printida või siis teist tööd arvutiga teha. Mõned õpetajad ka võtavad raamatukogust raamatuid, et tunnid natuke põnevam korraldada või lihtsalt õpilastele selle raamatu näidata ja siis soovitada.

Vaatle kohta 10 minutit. Mitu inimest loendad? Kes nad on? Mida nad teevad? Kirjuta üles vaatluse teostamise kellaaeg. Kuidas võis kellaaeg vaatlustulemusi mõjutada?

Raamatukogus oli 15 inimest. 6 neist olid algklasside õpilased, kes tegid kodutööd pärast kooli ning üks õpetaja, kes printis midagi. Veel oli kolm last 9. klassist, nad joonistasid projekti tööd. Ja 5 ülejäänud olime meie. Vaatlus toimus kell 12.45, kui me teeksimeseda varem, siis ei oleks istunud väikesed lapsed, sest neil oleksin tunnid. See ka oli vahetunni algus ja seepärast raamatukogus olid need, kes istusid seal eelnev tund, aga kui teostaksime vaatlust 15 minuti pärast, siis oleksid need, kes valmistuksid uueks tunniks.

3. Millised kolm erilist sõna kirjeldaksid just seda kohta koolimajas? Proovi leida sõnad, mis ei ole väga tavalised, mis annavad edasi emotsiooni (tunnet) ja mida ei saaks öelda kooli teiste ruumide kohta. Need sõnad ei pea olema ainult positiivsed (head).

Minu arvates, raamatukogu saab kirjeldada kui vaikuse, teadmiste ja korra japühamu. Raamatukogu see on koht, kus teadmised on tulletutud raamatute kujul. Selles kohas alati võimutseb puhtus ja kõik on korras sest igal raamatul on oma koht.

Kuidas siin liigutakse? Millise tempoga? Millistes suundades? Parimaks kirjeldamiseks joonista ka skeem.

Meie raamatukogu on üsna väike, aga see ei sekku liikumise eest. Raamatukogus koik õpilased liiguvad aeg luubis. Meie raamatukogus on neli lauda ja nad ei anasta palju ruumi ja seepärast oleks piisavalt ruumi vaba liikumiseks.
Kas ruum tundub mõjutavat siin aega veetvate või siit läbi liikuvate inimeste asendeid või liigutusi? Kuidas?

Minu jaoks, mööbel see ruumis mõjutab asendusi, sest raamatukogus on palju istekohti.

4. Milline on selle koha sisustus? Kas sisustus on kooskõlas siinsete tegevus- tega? Või vastuolus? On midagi puudu? On midagi üle?

Sisutus on kooskõlas tegevustega, sest on 18 istmet, kus saavad lapsed oma tööga tegelda või lugeda. On ka palju erinevaid raamatuid ja õpikuid. Aga on üsna vähe arvuteid, ainult 2 ja oleks tore, kui neid oleks rohkem.
5. Kuidas see koht kõlab? Milliseid hääli on siin kuulda? Kuidas inimesed räägivad? Millest nad räägivad?

See on niisugune ilus koht, kus peab olema vaikus, aga samal ajal võime kuulata ka inimeste mõtted erinevuste küsimuste kohta. Inimesed alati räägivad summutatud häälega ja kui kedagi rikub vaikust või tasa vestlus, siis kõik pööravad tähelepanu nendele. Inimesed võivad rääkida nii kodutöödest kui ka huvitavatest raamatutest.

6. Mismoodi siin lõhnab? Kui esimese hooga tundub, et ei lõhnagi, püüa keskenduda, ringi liikuda, oma nina kogu võimekus proovile panna. Kas see lõhn on siin alati?

Siin võivad olla erinevad lõhnad, aga alati siin seisab see maitseline paberi ja uue raamatu lõhn. See lõhn meeldib enam-vähem kõigile.

7. Milline on valgus? Kas siin on helge või hämar? Kas see tuleneb ilmast, kellaajast või akende paigutusest ja suurusest?
Siin on tööpäeval alati valge. Sest aknad on väga suured ja hõivavad täesti ühe seina. Kui aga on halb ilm siis lülitakse sisse kõike lampe, mis saavad hästi asendada päikese valgust.
8. Kuidas sa ennast siin tunned? Proovi täpsustada, miks näiteks hästi, kehvasti, mugavalt vmt.
Ma tunnen siin ennast hästi, sest siin ei ole nii lärmakas, ei karju lapsed ja keegi ei saa sind juhuslikult lükata.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Tänan, olete valinud huvitava ruumi ja teinud põhjalikku jälgimistööd. Olete hästi välja toonud ruumi eripärad, millest oma projektis edspidi lähtuda saate. Eriti meeldejäävad märksõnad on vaikus ja rahu ning isegi pühalikkus, vastandudes vahetunni melule mujal koolis. Tundub, et raamatukogus on reeglid (hoida vaikust ja korda), mida kõik kohalviibijad järgivad ja austavad.

Esmapilgul tundus, et polegi palju raamatuid, kuid fotodelt on näha, et suurtele riiulitele on eraldi ruum ning teie olete valinud töötamise ruumi raamatukogus. Jäi mulje, et sellises pühalikus ja vaikses ruumis on pigem rohkem individuaalset tööd. Soovitakse olla üksi, et vaikuses keskenduda. Kuidas teile tundub, kas nelja kaupa paigutatud töölauad on soodsad grupitööks või individuaalseks tööks? Kas grupitöö toimub alati neljaliikmelises grupis?

Projekti järgmistes etappides võite mõelda, millised on teie valitud ja uuritud ruumi omadused või kvaliteedid, mida muuta või just nimelt võimedada, et ruum toetaks kasutajaid veel paremini. Näiteks, mis aitaks ruumis veel rohkem keskendumisvõimet rõhutada või vastupidi, kas ka see ruum võiks aeg-ajalt hoopis aktiivsemaid liikumisi soosida? Milline ruum või looduskeskkond aitab teil endal keskenduda?


Rääma PK / NaMaiLii

Käik objektile. Kujundasime oma töö seekord LearningApps keskkonnas. Siin jagame ainult ekraanitõmmiseid valminud tööst.

https://drive.google.com/open?id=1yAS0z3RReqhM_6r1Yd-u-4-vLdTzVdh6wcNnlMD4_ic

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Olete valinud põneva ruumi koolimajast väljas - õuesõppeklassi. Väga tore on lugeda nii põhjalikku analüüsi. Eriti ägedad ja erilised on mõtted, et seal saab olla vaba, see võtab ära piirid, tuju ja tunne muutuvad suuremaks ja kergem on olla. Need tasub kindlasti meeles hoida ka teemaga edasi liikudes. Positiivsetest märkamistest saadud insipiratsioon muudab arhitekti töö palju lihtsamaks.
Vahva, et olete leidnud napile sisustusele - pinkidele nii palju erinevaid kasutusi. Mõelge, kui põnev, kui sisustus ja uus kujundus oleks fantaasiarikkam ja mitmekesisem!
Aga kas tõesti pole seal seinu, lage ja põrandat? Ehk tasub mõelda, et need on teistsugused kui siseklassis, aga olemas on need kindlasti, nähtavad-tajutavad-katsutavad. Olete märkinud, et kõik ilmakaared on vabad, aga kas peaksid olema? Ehk võiks kuskil olla tuule või vihma või päikesevari?


Oled jõudnud lehekülje lõppu.

Lehekülge ei leitud, vabandame!