Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Kommenteerivad: Arhitektuurikooli õpetajad

Arhitektuurikool on huvikool, kus 7- kuni 19-aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Arhitektuurikool tegutseb alates 2011. aastast ning on üks vähestest omataolistest nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas ja Baltikumis. Arhitektuurikooli õpetajatel on kaheksa aastat kogemusi lastele ja noortele ruumi teemade tutvustamisega ning õppetegevuste väljatöötamisega. Tähelepanu tuuakse nii loodus- kui tehiskeskkonnale, mis kokku moodustavad meie toimimisruumi. Ühtviisi oluline on mõista nende mõlema keskkonna toimimist ja seaduspärasusi ning olla seejuures teadlik enda rollist selles. Arhitektuurikool on ühtlasi ka Kooliruumi projekti looja ja korraldaja.

 

Tallinna Saksa Gymnaasium

Elin Makkar ja Mia Isabel Kask

1. Miks on see koht koolimaja oluline?
Meie koolis käib praegu remont ja asume hetkel asenduspinnal (teises koolihoones). Meie valisime uuritavaks ruumiks meie praeguse klassiruumi, sest veedame selles ruumis igapäevaselt suure osa oma koolipäevast. Peame selles ruumis olema võimelised nii õppetööle keskenduma kui ka vahetunnis puhkama. Ilma selle ruumita poleks meie klassil enda ruumi ning peaksime kasutama teisi klasse.
2. Kes seda kohta kõige rohkem kasutavad?
Seda kohta kasutavad kõige rohkem meie klassikaaslased ja õpetajad. Seal toimub enamasti õppetöö ning veedetakse aega ka vahetundides.

3. Millised kolm erilist sõna kirjeldaksid just seda kohta koolimajas?
Need 3 sõna meie klassiruumi kohta on: vanaaegne, avar, inetu.

4. Kuidas siin liigutakse?
Klassis liiguvad inimesed keskmise tempoga. Enamasti kõndides, kuid vahel ka joostes.

5. Milline on selle koha sisustus?
Meie klassis on kaheksa kappi ning 30 koolilauda ja tooli ning üks õpetajate laud. Lisaks on seal veel üks vana seina sisse ehitatud valge kapp. Meile tundub, et klassis on liiga palju kappe.

6. Kuidas see koht kõlab?
Klass on kõle ning kajav, siin tekib kergesti müra.

7. Mismoodi siin lõhnab?
Meie klassis on kohvi lõhn, sest õpetajad teevad meie klassis kohvi. Lisaks on siin veel mingi konkreetne lõhn, mida me ei oska kirjeldada.

8. Milline on valgus?
Meie klassis on kuus suurt akent, seega pääseb päikesevalgus hästi meie klassi. Varahommikul, kui päikest veel ei ole peame kasutama kollaka valgusega lampe, mille võiks välja vahetada.

9. Kuidas sa ennast siin tunned?
Tunneme, et klassil puudub iseloom, ruum on tühi ja kõle ning sooviksime seda olukorda parandada. Seinavärv on hästi rusuv ja anonüümne.

Meie klassiruumi 360-kraadi pilt on üleval siin: https://roundme.com/tour/356390/view/1207448/

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Uskumatu, et tänapäeval veel selliseid (asendus)koolimaju leidub! Väga põhjalik analüüs, mis toob välja klassiruumi võimalused ja piiravad asjaolud. Järgmise ülesande juures mõelge kindlasti laiemalt kui uus seinavärv ja lambid – millistel erinevatel viisidel saaks toole-laudu paigutada, kuidas vahetunnis aega sisustada peale istumise ja milline võiks olla üks kaasaegne õppetööd toetav klassiruum?


Tabivere Põhikool / Viska viis

René Almre, Kristiina Annuk, Mikk Küpar, Karel Piho, Karmen Tervonen

Meie leiame, et ümber on vaja kujundada kooli garderoob. See on koht, kus liigub palju õpilasi ja see pole väga kena praegu.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Olete valinud väga huvitava ruuumi koolimajas. Garderoobi kasutavad sihtotstarbeliselt (üleriiete ja jalanõude hoiustamiseks) tõepoolest kõik hoone kasutajad ning teevad seda enam-vähem ühte moodi. Tänan teid põhjaliku jälgimistöö eest. Minu jaoks meelde jäävad märksõnad on kitsas, lärmakas, hämar. Täheldasite, et ruumi kasutatakse lisaks riiete riputamisele ka istumiseks, kuidas võiks see ruum vahetunni ajal soosida hoopis muid tegevusi kui istumine?


Tabivere Põhikool / Püramiid

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Valisime koolis ümberkujundatavaks ruumiks kodunduse klassi.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Kodundusklass on tõesti omapärane ruum, mida kasutatakse väga selgel eesmärgil. Aga mida võiks seal veel teha või õppida? Kas traditsiooniline lähenemine ja sisustus võiks kuidagi muutuda, rohkem ajaga kaasas käia? Millest te ise või teie klassikaaslased puudust tunnete? Need küsimused võiksid edasises töös läbi mõelda, sest arhitekt peaks alati natuke tulevikku vaatama ja püüdma soove täita, isegi kui neid ei osata esmapilgul sõnastada.
Huvitav, et olete märksõnadena toonud välja üsna vastandlikke mõisteid - ebamugav ja hubane, igav ja erinevad asendid/palju liikumist. Ka teie liikumise skeem on huvitav - kas tõesti liigutakse ainult ühte pidi ja mööda ääri ringi ehk ei kasutata otseteid? Aga mis on selles ruumis eriline ja väärtuslik, mida tasuks veelgi rohkem võimendada?


Tabivere Põhikool / Kuubik

Eveli Haavik, Karin Joonson, Nikita Lageda, Jaan-Robert Reiman, Tanel Roots, Mia-Chanel Susi

Meie valisime ümberkujundatavaks ruumiks kooli pikapäevarühma klassi. Seal on peamiselt algklasside lapsed, kes ootavad bussi ja saavad seal õppida ja mängida.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Pikapäevarühm on hea valik, kus täiendada õpilaste kogemust ja tunnet. Klassiruumi puhul tuleks vaadata ja analüüsida, millised on klassi mõõtmed ja praegune paigutus ning milliseks seda kujundada tahaksite. Soovitaksin mõelda sellele, millest on puudus selles ruumis ning mida lisaks bussiootamisele ja mängimisele tahaksite klassiruumile juurde anda.


Pähklimäe Gümnaasium / DAP

Trofimova Darja
Makarova Anna
Ramenskaja Polina

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Väga tore, et olete valitud ruumis teinud vaatlus, see on hea viis kuidas saada ülevaade ruumi kasutajatest. Vaatlus võiks veel konkreetsem olla, võrreldagi kasutajaskonda erinevatel kellaaegadel, nt hommikul/õhtul või tunni ajal/vahetunnis. Hiljem võiksite vaatlusest proovida ka järeldusi teha, mis silma torkab erinevatel aegadel või üldse, milliseid kasutajaid on kõige rohkem? Kui kirjeldate seda ruumi sellisena tekib kohe huvi, tahaks rohkem teada saada, milline see ruum välja näeb? Millise kujuga see on, millised materjalid ja mööbel seal on. Oleks tore selle kohta lugeda või veel parem, näha visuaalset materjali, pilte/plaani/visandeid ruumi hetkeseisust!


Oled jõudnud lehekülje lõppu.

Lehekülge ei leitud, vabandame!