Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Maria Sonina

Ülesanne #8: Makett

Makett kooliruumi uuest kujundusest.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Kuna viimaseks ülesandeks oli teha maketti, siis võtsime kokku oma jõudu ja ikkagi saime hakkama!
Maketil kujutasime kõige tähtsamad asjad ja meie töö tulemust võite näha fotodel mis on manuses.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Stiilne ja puhas makett! Koostöös eskiisi, plaani ja arvutis tehtud 3d mudeliga on kogu projekt nüüd tõesti terviklikult arusaadav.
Meeldib teie julge valik kasutada peamiselt vaid üht materjali.
Kiitus kannatlikkuse ja täpsuse eest. Maketi nokitsemine vajab järjepidevust. Kuid vahelduseks on oma kätega midagi luua ju päris mõnus?


Ülesanne #7: Projekt

Kooliruumi uus kujundus.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Arvame, et just need pildid kõige täpsemalt kujutavad meie ideed. Aga ideekaksikuid oli päris raske leida,kuna projekti loomisel kasutasime oma fantaasiat ja kõik esemed olid võetud erinevatest disainidest ja allikatest. (Pilt 1)
Meie väljajäetud ideeks on kontoritool, sest klass on üsna väike ja kui igaüks hakkab liigutada, siis see võib segada nii tundi ja õpetajat, kui ka teisi õpilasi. Samuti võib see olla natukeohtlik. Seetõttu valisime toolid ilma ratasteta. (Pilt 2)
Teistel pildidel on meie joonis kahes vaates ning põhilised mõõdud.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Olete eskiisi oskuslikult täpsemaks viinud.
Väga õige tähelepanek, ratastel toolid nii väikeses ruumis ei ole vajalikud. Väiksemate laudade kasutamine on leidlik viis, kuidas võiksid lauad mahtud kolme ritta. Erali väikeste laudade abil tekib klassi rohkem ‘õhku’ ja personaalsemat ruumi igale õpilasele. Kuid nii on vähem laua pinda raamatute-vihikute tarbeks, kindlasti mõtlesite ka sellele.
Kirgas kollane ja rahustav vesi ning puitmaterjalist sein loovad rõõmsa kombinatsiooni. Ka rohelises seinas näen asjatundlikku valikut - isegi looduspildi vaatamine mõjub rahustavalt ning hästi keskendumisele. Veel hakkab silma veeautomaat, mis lausa kutsub vett tarbima, suunates nii õpilasi tervislikele eluviisidele. (Tekkis küsimus, milline on teie kooli kraanivee kvaliteet ning kuidas muuta kraanivee tarbimist atraktiivsemaks?)
Mudel väga hästi loetav. Loodan, et teil oli huvitav seda teha ning saite juurde oskusi!


Ülesanne #6: Eskiis

Visand kooliruumi ümberkujundamisest.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Nagu te varem saite juba teada, hakkasime renoveerima meie Eesti keele klassiruumi. Praegu on see igav ja tüüpiline, ei köida õpilaste tähelepanu ega motiveeri õppida paremini.
Tahtsime teha midagi täiesti uut ja nagu ülesandes oli öeldud, me ei hakanud välja praakima ideid, millest võib kahtlustada, et need on liiga kallid.
Lihtsalt kasutasime oma fantaasiat. Samuti olime surfanud netis, kus ka leidsime palju põnevaid ideesid, mis innustasid meid. Mõned ehituste disainid ka olid kasulikud ja aitasid meil valida suunda, milles saaksime edasi liikuda.
Põhi idee on õpilaste ühtsus loodusega, sest tänapäeva noored veedavad värskes õhus üsna vähe aega. Samuti kõik need erksad värvid aitavad kaasa tuju tõstmisele, annavad energiat ja äratavad õppimishuvi.
Mitte kõik ideed on võimalik ellu viia (nt. põrand-akvaarium), aga ülesanne eeldatas, et me lõime midagi omapärast ja arvame,et me saime sellega hakkama.
Allpool te saate leida meie eskiisi ja muidugi ka erinevad pildid, mis olid meile toeks.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Suurepärane, et julgesite fantaasia lendu lasta. See on teil hästi välja tulnud! Loodud ruum on tõesti lennukas. Kaasaegse tehnoloogia abil on võimalik teostada teinekord ka uskumatuna näivaid projekte.
Vesi, troopika, huvitavad valgustid ning julge värvivalik… Tulemus on lopsakas, kuid mitte ülepingutatud.
Teie pildigalerii esindab head valikut. On selgesti arusaadav, millised elemendid piltidelt teie nägemust toetavad.
Eskiis loob väga hea ettekujutuse teie mõtetest ning paneb huvi tundma edasiste etappide kohta.
Ps! Väga mõnus akvarellitehnika. Eriti köidab pilku kaunis põrand!


Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

1. Miks on see koht koolimajas oluline?
See on meie eesti keele klass ja seal töötab meie klassijuhataja. Selles klassis toimuvad paljud eesti keele tunnid nii põhikooli õpilastel, kui ka gümnaasiumi õpilastel, sellepärast see on kooli jaoks tähtis. Klass on üsna väike aga siin on väga mõnus töötada, kuna klassis on olemas palju skeeme, kus on kujutatud erinevad reeglid ja samuti siin asub palju muid erinevaid plakateid,mis on seotud eesti keeliga.
2. Kes seda kohta kõige rohkem kasutavad?
Seda kohta kasutavad enamasti 5-12 klassi noored, kus nad õpivad eesti keelt. Kindlasti kasutavad seda ka õpetajad. Tegime väikse vaatluse, mis tekkis 20 minutit(13.05-13.25). Loendasime 17 inimest,kes tulid tundi(kümnenda klassi õpilased); nad kirjutasid vihikusse reeglid, kuulasid õpetajad, mõned suhtlesid omavahel, lugesid teksti õpikust. Kui valiksime teist kellaaega, siis muutuks lihtsalt õpilaste vanus.
3. Millised kolm erilist sõna kirjeldaksid just seda kohta koolimajas?
Sõnad, mis iseloomustavad meie klassi: naeru täis, üksteisemõistmine, aju.
4. Kuidas siin liigutakse?
Inimesed liiguvad enamasti aeglaselt, kuna ei ole piisavalt ruumi, et midagi aktiivselt teha. Aga mõnikord kui keegi hilineb, siis jookseb nii kiiresti, et lööb kõiki jalust maha. Kui on tunnid vara hommikul, siis võime teha ka võimnlemist.
5. Milline on selle koha sisustus?
Selles klassis on olemas toolid ja koolipingid, riiulid raamatutele(seal asuvad sõnaraamatud,õpikud ja teatmikud), tahvel, õpetajatelaud, printer ja projektor. Selleks, et teha kuulamisülesandeid on ka makk. Arvame,et võiks ühe seina peale maalida midagi põnevat ja panna ka uuemad toolid, mis oleksid mugavam.
6. Kuidas see koht kõlab?
Kuna see on eesti keele klass, siis enamasti räägitakse siis eesti keeles ja võime kuulda nii õpetajate hääli, kui ka õpilaste hääli. Põhiteema on eesti keele õppimine ja kõik mis on sellega seotud. Kui räägib õpetaja,Sid tabteeb seda valjusti,et kõik kuulaksid, kui aga räägivad omavahel õpilased,siis püüavad Thea seda vaikselt. On ka teised hääled: sosin, paberiga krõbistamine, kriidi kriuksumine tahvlil, raamatute/õpikute avamine jne.
7. Mismoodi siin lõhnab?
Õhk klassis on alati puhas,kuna ruumis on suured aknad ja vahetunni ajal me õhustame klassi. Samuti klassis on alati raamatute lõhn; puidu lõhn, sest kõik kapid ja raamatuteriiulid on tehtud puust ja veel ka värske kriidi lõhn.
8. Milline on valgus?
Klassis on alati valge, kuna on palju lampe ja asuvad ka suured aknad, mille abil klassi tuleb palju päevavalgust.
9. Kuidas sa ennast siin tunned?
Kõik me tunneme siin ennast väga hästi,lõbusalt ja mugavalt. Klassis valitseb tööõhkkond, kõik on surepäärases tujus ja neil on meeldiv siin olla. Aeg lendab nii kiiresti, et me ei märka,et tund on juba lõppenud. See kõik on tänu meie õpetajale.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Seda on küll suur rõõm kuulda, et teie klassis nii positiivne õhkkond valitseb. Olen ka ise märganud, et just inimestevahelised suhted ongi ruumis kõige tähtsamad!
Teie valitud ruum on huvitava geomeetriaga, klassiruumi kohta ebaharilikult piklik. Kas olete proovinud istuda erinevates kohtades selles klassis? Kui paljudelt pinkidelt on vaade tahvlile mugav? Üks koolilaud on lausa vastu tahvli seina, see vist ei ole istumiseks kõige populaarsem koht?
Kuid tõepoolest, hea ruum ei pea tingimata olema suur. Mõnikord on väikese ruumi tekitatud intiimsusel hoopis oma võlu. Nõnda on ka teie klassis vaatamata mõningale kitsusele olla mõnus. Tundub, et sellele klassiruumile lisavad avarust suured aknad. On positiivne, et neist jõuab klassi palju päevavalgust. Seda ei asenda ükski kunstlik valgusti.
Teie teostatud analüüs on põhjalik ja seda lugeda oli huvitav!


Ülesanne #4a: Pst!

Kuulake, mis hääli koolimaja teeb või kuidas hääled koolimajas kõlavad.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Igas koolis on palju erinevaid helisid ja meie kool ei ole erand. Iga päev keegi karjub koridoris, me võime kuulda, kuidas avatakse aknaid, suheldakse omavahel, või isegi võime kuulda, kuidas keegi sööb, joob ja krabistab kommipaberitega. Kool on hiigelsuur helisahver ja selleks, et uurida helisid on palju võimalusi.
Me otsustasime, et teeme videot, kus Te võite kuulda kõige tüüpilisemaid helisid:
1. Koolikell
2. Pinali avamine
3. Kommipaberitega krabistamine
4. Toolide liigutamine
5. Kriidi kriuksumine tahvlil
6. Raamatute/õpikute avamine
7. Telefonihelin
8. Arvutit tööle panek
9. Õpetaja kõne
10. Klassiukse krabistamine
11. Klassiukse pauk

Kommenteerivad:

Kärt Tomingas

Tore ja hoogne video. Oli loodud elav rida koolimaja helidest ning see haaras kaasa. Milline heli teis endis kõige rohkem emotsiooni esile toob ja millist?


Ülesanne #3b: Inventuur

Kaardistage oma koolimaja mööbel ja sisustus.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Meie kool on väga suur ja seal on palju objekte. Esiteks me tahtsime teada saada, mis toolid asuvad erinevates klassiruumides. Märkasime, et on nii vanad ja ebamugavad toolid, kui ka uued ja moodsad. Me pildistasime neid ja tegime kollaaži, kus on nad esitatud. Aga kool on mitte ainult mööbel. Leidsime koolist pildid ja kui tegime seda, siis märkasime, et meie koolis on neid üsna palju. Nad on väga erinevad: suured ja väikesed, maalitud guaššiga või joonistatud pliiatsiga, kus on kujutatud loodus või lihtsalt abstraktsed kujud. Need pildid asuvad nii koridorides, kui ka klassides ja see on väga tore, et me võime neid nautida. Samuti see on väga hea võimalus, et alustada oma tutvumist kunstiga. Valisime just meie meelest kõige ilusamaid ja ka tegime kollaaži.

Kommenteerivad:

Tootedisainer Merike Rehepapp

Tere noored!
Te saite vägeva asjaga hakkama. Tavaliselt kui saadetakse inimene metsa seenele, ta tuleb tagasi seentega ja küsimusele, kas metsas ka marju oli, vastab ta, et ta ei tea, sest ta otsis seeni. Teie läksite otsima toole, kuid märkasite ka midagi muud. Super! Jätke see kogemus meelde ja ärge unustage olla avatud silmadega igas olukorras, sest kunagi ei tea millal leiad midagi veel väärtuslikumat kui otsima läksid.

Aitäh toreda kogemuse eest!


Ülesanne #3a: Suurushullus

Mõõtke koolimaja ära.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Esiteks väljusime koolist ja mõõtsime kooli ümbermõõdu oma sammudega. Meile vedas ilmaga, seetõttu selle numbri me sõtkusime sisse ja tegime foto. Pärast seda me mõõtsime oma sammupikkuse ja see moodustas 47cm. Sellest tulenevalt kooli ümbermõõt on 12831cm (≈128m). Aga meile tundus, et see on päris igav ja peaaegu kõik õpilased hakkavad seda tegema. Siis otsustasime ja tegime midagi ebatavalise. Kõik meist teavad, et söökla on üks kõige olulisemast kohast igas koolis. Just sellepärast me pildistasime selle püha koha vara hommikul, kui seal pole kedagi. Ja pärast seda tegime söökla pildi, kui ta on õpilaste täis. Arvutasime, et meie kooli sööklas on 28 lauda ja märkasime, et iga laua taga istub umbes 7-8 inimest. See tähendab, et vahetunnil, millal sööb 9-12 klass sööklas on ≈224 last.

Kommenteerivad:

Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus

Mõistlik ja käepärane (või siis tegelikult: jalapärane) mõõtmisviis, samas kindlasti päris suure mõõtmisveaga. Kahtlen, et suutsite oma sammupikkuse nii pika teekonna jooksul 47+/-1 cm vahemikus hoida ja pigem kippus sammupikkus kõikuma 3-5 cm. Samas võis see ju tõenäoliselt kõikuda mõlemas suunas... Kindluse saamiseks oleks võinud seda mõõtmist mitu korda korrata, see oleks usutavust kasvatanud. Tühja ja rahvast täis söökla võrdluspildid olid meeleolukad.


Ülesanne #2b: Bioloogika!

Uurige teisi liike oma koolis.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Meie koolis on väga palju erinevaid taime. Valisime, meie arvates, kõige ilusamaid ja ebatavalisi ja pildistasime neid. Nad on osa meie suures kooliperes, seetõttu andsime neile põnevaid nimesid.

Kommenteerivad:

Grete Veskiväli

Tore, et leidsite nii erinevaid liike oma koolist. Olete taimed isikustanud, need kõlavad nagu välismaa sõbrad. Ma täitsa näen seoseid nimede ja taimede omaduste vahel. Põnev oleks rohkem teilt endalt kuulda, kuidas ja kus kuuking Stuart elab või mis paistab tõlvlehik Jamesile aknast, et tal kaelad nii õieli on. Vaadake ka, mis on nende praegustes asupaikades erilist ja mis häiriv nende elule. Mõelge edasi, kas midagi peaks muutma selleks? Toalillede elu kohta mõnusa ülevaate annab Jaan Mettik teoses "Suur toalilleraamat".


Ülesanne #2a: Inimvaatlus

Avastage seosed inimkeha ja ruumilise keskkonna vahel.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Esimesel pildil me kujutasime kõige tüüpilisemad inimese kehaseisangud. Ja selleks, et teha seda huvitavam tegime kujukesi plastiliinist ja pärast proovisime näidata seda elus. Teisel pildil aga proovisime pista oma keha erinevatesse kohtadesse.

Kommenteerivad:

Anne Tamm-Kivimets

Olete katsetanud erinevaid võimalusi - plastiliinist kehad ja päris kehad. Plastiliini kasutamine pooside visandamiseks on väga hea mõte, aitab ruumi tunnetada. Teie fotodelt paistab suurepärane ruumi sulandumine. Näen, et olete oma kehadega tõesti inspiratsiooni otsinud ruumist ja seda vägagi erineval moel. Ka kohad kus olete eksperimenteerinud on eripalgelised. Väga läbimõeldult ja põhjalikult lahendatud ülesanne. Jätkake samas vaimus, tundub et ideid ja inspiratsiooni jätkub :)


Ülesanne #1: Tere!

Valmistage oma tiimi tutvustav liikuv gif-pilt koolimaja heas või põnevas kohas.

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

Oma töös me tahtsime näidata oma kooli, seetõttu püüdsime lennata läbi kooli ja demonstreerida kõige põnevamaid ja huvitavamaid kohti. Samuti tegime oma videot halloweeni ajal ja sellepärast lendasime nagu nõiad. Nautige vaatamist :)

Kommenteerivad:

Moonika Maidre

Lendamise illusioon võttis jalust! Kooliruum on esindatud ja tegelased näoga kaamera poole. Fotod on teravad, kaameratöö dünaamiline. Valdate vabalt gif animatsiooni võimalusi. Hea töö!