Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Tallinna Saksa Gymnaasium

Ülesanne #8: Makett

Makett kooliruumi uuest kujundusest.

Elin Makkar & Mia Isabel Kask

Meie makett tuli mõõtkavas 1:50le, tema suurus on ca pool A4 lehekülge. Kujutasime ette, et makett tuleb veidi suurem, kuna väikeseid detaile oli raske välja lõigata. Koos juhendajaga otsustasime kasutada maketi tegemiseks olemasolevaid ja koolis leiduvaid materjale - vanu KAPA plaadi aluseid, vilti ja korkmaterjali. Tool-lauad aitas meil 3D printeriga välja printida meie gümnaasiumi 3D valikkursuse õpetaja. Kuna täpselt sarnast mudelit me ei leidnud, kasutasime vabavaralist mudelit Thingiverse (thingiverse.com) leheküljelt. Makett on küll valge, kuid peaks anda ülevaate, millisena meie klassiruum võiks välja näha.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Väga hea, et olete kokkupuutunud juba 3d printimisega ning nendega seonduvate vabavaraliste mudelite otsimisega. Prinditud mudelid on korrektsed ja sobituvad klassiruumi. Järgmisel korral püüdke pildistamise puhul silmas pidada maketi puhul ülevalt vaatest pilti samuti, mis annab lisaks veel hea ülevaate maketist, kuna inimesed on harjunud tihti jälgima makette pealt poolt


Ülesanne #7: Projekt

Kooliruumi uus kujundus.

Elin Makkar & Mia Isabel Kask

Meie idee oli muuta meie klass kaheks, õppetöö - ja puhkealaks. Samas ei ole välistatud, et mõlemat ruumi saab ka teisiti kasutada, kuna mööblit saab liigutada. Selleks leidsime toolid-lauad, mis võtavad vähe ruumi ja mida on kerge liigutada. Nii saab teha grupitööd kui ka tavatunde. Interaktiivne ekraan on ka liigutatav, nii on lisaks õppimisel ka võimalik teha ka filmiõhtuid, mängid konsooliga vms.
Mõtlesime kaua, millisest ideest loobuda. Kõik tundus meie jaoks vajalik ja läbimõeldud. Sellegipoolest otsustasime lõpuks loobuda viltuse ronimiseina ja mati lahendusest ja selle asemel lisada kunstmuru kattega puhkeala. Nii saab seal alal rohkem inimesi olla. Ronimisseina päris ära ei kaotanud, kuid tegime teda väiksemaks. Muidu meil on ainult passiivsed tegevused klassiruumis. Eelmises ülesandes paluti meil mõelda ka valgustite peale, seega otsisime me ideid. Õppimisealasse mõtlesime panna tavalised klassilambid, mis valgustaksid hästi kogu ala, sest seal toimub ikkagi õppimine. Puhkealasse võiksime panna suunatavad valgustid, et soovi korral valgust otse ronimisseinale suunata või, et kui keegi soovib mattidel puhata oleks võimalik valgust mitte otse näkku suunata. Valgustid asuksid ala keskel. Puhkekapslites võiksid sees olla reguleeritava valguse tugevusega lambid selleks, et puhata või lugeda. Puhkekapslite äärtes võiksid olla kaunistuseks ka LED-lambiribad. Plaani vormistasime juhendaja abiga, seal on ka kõik meie internetist leitud ideekaksikute pildid. Tegime ka ühe joonistuse meie visioonist.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Tore, et otsustasite ikkagi väikese osa ronimisseinast ka alles jätta! Liikumine tundide vahel on suurepärane võimalus puhata ja uueks tunniks valmis olla. Kunstmuruga puhkeala võibolla meelitab siiski rohkem passiivselt aega veetma. Samas meeldib, et olete kõik puhkekapslid veidi erinevalt kujundanud, seegi annab võimalusi erinevateks tegevusteks. Valgustuse lahendus on põhjalikult läbimõeldud.
Joonisel võiks olla puhkekapslitel juures ka juba täpsemad mõõdud ja viited. Millisest materjalist puhkekapslid on tehtud? Kas ja kuidas saaks nende teist poolt ära kasutada või ruumi heaks "tööle panna".


Ülesanne #6: Eskiis

Visand kooliruumi ümberkujundamisest.

Mia Isabel Kask & Elin Makkar

Meie valisime eelmises ülesandes oma ümberkujundavaks kohaks meie koduklassiruumi 4. korrusel (https://roundme.com/tour/356390/view/1207448/). Praegusel hetkel on meie klassiruumil ainult üks funktsioon - õppimine. Soovisime, et lisaks klassiruumile saaks seal teha ka muid tegevusi. Otsustasime, et parim viis on jaotada ruum 2-ks - klassiruumiks ja puhkeruumiks, vastavalt kaks-kolmandikku ja üks-kolmandik. Kuna meie klassis käib päris palju õpilasi ning meie praegused toolid ja lauad võtavad palju ruumi, võiks nende asemel olla sellised tool-lauad nagu pildil. Neid saab vaba platsi saamiseks näiteks seina äärde lükata, üksteise taha asetada või grupitööks kokku tõmmata. Samuti tuleks vahetada välja meie tahvel ja asendada liigutava interaktiivse tahvliga. Nii saab tunde teha ükskõik millises positsioonis. Kahe ala vahele otsustasime teha puhkeala - kapslid, kus on tore vahetunnis puhata, raamatut lugeda või lihtsalt omavahel jutustada. Klassi tagaosas, puhkeala seinal võiks olla ronimissein. See oleks hea võimalus end vahetundide ajal liigutada ning tunnist puhata. Sein peaks olema kaldus ja maast-laeni. Nii mahub sinna rohkem ronijaid. Ronimisseina juures peaksid ka muidugi matid olema, et end mitte vigastada. Mattidel oleks ka niisama võimalik pikali visata ja puhata. Veel oleks heaks vahetunnitegevuseks lauatennise mängimine. Selleks oleks hea kasutada kokkuklapitavat pinksilauda. Seda saaks vahetunni ajal lahti teha ja klassi keskele lükata ning tunni ajaks uuesti seina äärde panna. Klassiruumi kaunistamiseks ja hubasemaks muutmiseks võiks klassi tuua erinevaid taimi, mis veidi rohelust tekitaksid. Selline oleks meie ideaalne klassiruum. Oma juhendaja abiga vormistasime oma eskiisi Adobe Illustratori programmis meie eelmise ülesande plaani peale, pildid leidsime Pinterestist. Vormistamine võttis aega ca 2 tundi.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Väga tore, et olete ruumi jaganud kaheks erinevaks tsooniks ja leidnud palju erinevaid viise kuidas ruumi kasutada saab! Liikuvad tegevused vahetunni ajal on hea võimalus vahelduseks. Samuti võimaldab valitud sisustus klassiruumi vastavalt tunnile ümber kujundada, nagu tänapäevasele klassiruumile kohane. Kollaaž loob selge arusaama väljapakutud ideedest. Meeldib, et olete mõelnud ka taimedele. Järgmise ülesande juures võiksite täpsemalt mõelda ka erinevatele valgustuslahendustele.


Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Elin Makkar ja Mia Isabel Kask

1. Miks on see koht koolimaja oluline?
Meie koolis käib praegu remont ja asume hetkel asenduspinnal (teises koolihoones). Meie valisime uuritavaks ruumiks meie praeguse klassiruumi, sest veedame selles ruumis igapäevaselt suure osa oma koolipäevast. Peame selles ruumis olema võimelised nii õppetööle keskenduma kui ka vahetunnis puhkama. Ilma selle ruumita poleks meie klassil enda ruumi ning peaksime kasutama teisi klasse.
2. Kes seda kohta kõige rohkem kasutavad?
Seda kohta kasutavad kõige rohkem meie klassikaaslased ja õpetajad. Seal toimub enamasti õppetöö ning veedetakse aega ka vahetundides.

3. Millised kolm erilist sõna kirjeldaksid just seda kohta koolimajas?
Need 3 sõna meie klassiruumi kohta on: vanaaegne, avar, inetu.

4. Kuidas siin liigutakse?
Klassis liiguvad inimesed keskmise tempoga. Enamasti kõndides, kuid vahel ka joostes.

5. Milline on selle koha sisustus?
Meie klassis on kaheksa kappi ning 30 koolilauda ja tooli ning üks õpetajate laud. Lisaks on seal veel üks vana seina sisse ehitatud valge kapp. Meile tundub, et klassis on liiga palju kappe.

6. Kuidas see koht kõlab?
Klass on kõle ning kajav, siin tekib kergesti müra.

7. Mismoodi siin lõhnab?
Meie klassis on kohvi lõhn, sest õpetajad teevad meie klassis kohvi. Lisaks on siin veel mingi konkreetne lõhn, mida me ei oska kirjeldada.

8. Milline on valgus?
Meie klassis on kuus suurt akent, seega pääseb päikesevalgus hästi meie klassi. Varahommikul, kui päikest veel ei ole peame kasutama kollaka valgusega lampe, mille võiks välja vahetada.

9. Kuidas sa ennast siin tunned?
Tunneme, et klassil puudub iseloom, ruum on tühi ja kõle ning sooviksime seda olukorda parandada. Seinavärv on hästi rusuv ja anonüümne.

Meie klassiruumi 360-kraadi pilt on üleval siin: https://roundme.com/tour/356390/view/1207448/

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Uskumatu, et tänapäeval veel selliseid (asendus)koolimaju leidub! Väga põhjalik analüüs, mis toob välja klassiruumi võimalused ja piiravad asjaolud. Järgmise ülesande juures mõelge kindlasti laiemalt kui uus seinavärv ja lambid – millistel erinevatel viisidel saaks toole-laudu paigutada, kuidas vahetunnis aega sisustada peale istumise ja milline võiks olla üks kaasaegne õppetööd toetav klassiruum?


Ülesanne #4a: Pst!

Kuulake, mis hääli koolimaja teeb või kuidas hääled koolimajas kõlavad.

Elin Makkar & Mia Isabel Kask

Meie neljandaks ülesandeks oli kuulata meie koolimaja. Ideid otsides ja mõtteid kogudes leidsime, et meie kool on päris lärmakas ja mürarikas. Selle asemel, et seda "müra" salvestada, otsustasime seda hoopis visuaalselt näidata. Selleks kasutasime Sound Meter tasuta telefoniäppi, millega mõõtsime vahetult enne viimast koolipäeva (19.detsember) meie koolimaja erinevaid ruume (koridor, garderoobid, söökla, WC, kabinetid jt). Lisaks üritasime leida dB-võrdlustabeli (https://www.chem.purdue.edu/chemsafety/Training/PPETrain/dblevels.htm) põhjal pildinäiteid, millele vastab meie kooliruumide heli. Pildimaterjalina kasutasime Pixabay.com lehel olevaid Creative Commonsi CC0 litsentsi pilte (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en). Tulemused olid ehmatavad, aga samas ka ette arvatavad - meie kooliruumid on väga mürarikkad.

Kommenteerivad:

Kärt Tomingas

Miks ka mitte sedaviisi väga konkreetselt asjasse suhtuda. Oleks tore , kui märgiksite ära ka lubatud ( kõrvadele tervisliku) müranivoo, et antud diagrammil oleks kontekst. Kas sellise lähenemise puhul oleks võimalik olla loomingulisem ja omapärasem? Mis mõttega müranivoo üldse mõõta?


Ülesanne #3b: Inventuur

Kaardistage oma koolimaja mööbel ja sisustus.

Elin Makkar & Mia Isabel Kask

Meie kolmandaks ülesandeks oli teha inventuur koolimaja mööblile. Arutasime kunstiklassis pikalt, mida valida, kuid toolide, laudade ja muu mööbli valik tundus meie jaoks miskipärast liiga tavalise lahendusena. Tahtsime teha teistmoodi inventuuri ja vaatasime kunstiklassis ringi. Avastasime sahtlikapi, kuhu koguneb klassi mahajäänud kirjutusvahendid ja otsustasime inventuuri teha hoopis mahaunustatud kirjutusvahenditele, mida on aastate jooksul sahtlisse kogunenud väga palju. Lisaks on tegemist ju ka disaintoodetetega :) Otsustasime lugeda kokku kõik mahaunustatud pliiatsid, pastakad ja vildikad ning teha nendest värvide põhjal meie kooli tähed - TSG (Tallinna Saksa Gümnaasium). Pliiatseid oli kokku 241 , vildikaid oli kokku 95 ja pastakaid oli kokku 118.

Kommenteerivad:

Tootedisainer Merike Rehepapp

Tere noored! Te olete ilmutanud väga kvaliteetset loovust. Seda võiks nimetada juba täiesti uueks fondiks. Sellest võiksite edasi arendada terve tähestiku, koos kõikide vajalike numbrite ja märkidega. Teie gümnaasium võiks selle logo kasutusele võtta mingis kontekstis, see on väga vinge!

Ootan fondi ametlikku versiooni :)

Aitäh elamuse eest!


Ülesanne #2a: Inimvaatlus

Avastage seosed inimkeha ja ruumilise keskkonna vahel.

Elin Makkar & Mia Isabel Kask

Meie teiseks ülesandeks oli inimvaatlus. Selleks vaatlesime tunnis oma klassikaaslasi ning püüdsime jäljendada nende poose. Me soovisime teha sellise pildi, kus näidata erinevaid õpilaste asendeid tunni jooksul ühes klassiruumis (klassiruumiks valisime meie kooli kunstiklassi). Nii on kõik erinevad poosid näidatud ja teistel inimestel on loodetavasti meie inimvaatlust ka huvitav vaadata. Selle ülesande jäädvustamiseks kasutasime Google Street View äppi, millega saab teha 360° fotosid. Meie fotot saab vaadata siit: https://roundme.com/tour/329522/view/1089671/

Kommenteerivad:

Anne Tamm-Kivimets

Visandid on tõetruud. Asendite jäädvustamiseks on valitud visuaalselt hästi hoomatav lahendus. Sellisel viisil on tõesti huvitav teie inimevaatlust vaadata, justkui oleks ise seal ruumis. Kunstiklassile loomupärane värvikus tuleb kogu ruumi haarates hästi esile ning mõjub ergastavalt. Välja koorub nii inimeste omavaheline suhestumine kui seos ruumiga. Tundub, et kunstiklassis saavad inimesed ennast vabalt tunda. Edasi mõtlemiseks ehk, et kuidas sellist tunnet teistesse ruumidesse kanda.


Ülesanne #1: Tere!

Valmistage oma tiimi tutvustav liikuv gif-pilt koolimaja heas või põnevas kohas.

Elin Makkar ja Mia Isabel Kask, 8a klass

Meie oleme Elin Makkar ja Mia Isabel Kask 8A klassist ning meie juhendajateks on kunstiõpetajad Erik Joasaare ja Carol Pahk. Koos moodustame me Tallinna Saksa Gümnaasiumi tiimi.
Meie esimese ülesande teostamiseks otsustasime teha seinale origami stiilis linnu, sest see on üks meie kooli sümbolitest. Meile mõlemale meeldib kunst ja meie koolis on juba palju sarnases stiilis teibitöid seinu kaunistamas. Lind kasvab ja läheb lendu, nii nagu ka meie lõpetame kunagi oma lennu siin. Töö tegemiseks kasutasime spetsiaalset washi-teipi. Linnu asukohaks valisime meie kooli 4. korruse seina, sest seal on palju valgust, avaneb hea vaade õue ja loomulikult toimuvad ka mitmeid meie koolitunnid.

Kommenteerivad:

Moonika Maidre

Gif rõkkab raskest tööst ja täpsusest. Teosele on lähenetud profesionaalselt. Kaader on läbimõeldud, valgust on väga hästi ära kasutatud ja animatsioon on sujuv. Tublid!