Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Tabivere Põhikool / Püramiid

Ülesanne #8: Makett

Makett kooliruumi uuest kujundusest.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Me tegime kodunduse klassi kohta maketi. Selleks me valisime välja papist aluse kuhu hakkasime tegema sisustust taaskasutatud asjadest nt kommikarbid, plastikust topsid jne. Pappaluse sisse valmistasime erinevaid mööbliesemeid ja me liimisime need kuuma liimiga.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Olete lähenenud leidlikult ja pragmaatiliselt, kasutades ära "üleliigsed" ehk tühjaksjäänud asjad, see on nutikas. Õige suurusega kasti leidmine on ka vist päris hea vedamine, aga nagu fotost näha, siis seab see oma piirangud - ruumi saab pildistada ainult pealtvaates. Kui kasvõi 2 seina ära jätta, saaks teha n-ö inimsilma kõrguselt ka pilti ja saaks parema tunnetuse sellest, kuidas seal ruumis päriselt olla oleks. Või kui teha seinad äravõetavad, siis saaks ka paremadi vaatenurki ja seega ka täpsemalt järgi proovida, kas antud mõtted töötavad.
Teine soovitus, millele võiks mõelda - praegu on makett hästi kirju ja tähelepanu hakkavad tõmbama asjad, mida projekti järgi olemas ei olegi, nt kirjad või pildid karbil. Maketi aitaks tervilikumaks muuta näiteks paberiga katmine - kujutage ette, et karp on karkass, mida te katate omale sobiva materjaliga.
Samamoodi nagu eelmise ülesande lõpuks viskaksin seegi kord õhku küsimuse - kuhu jääb aktiivne ruumikasutus ja ronimisvõimalused? Kas maketil ehitusklotse ümber tõstes saaks teha selleks ruumi või võiks mingi osa mööblist olla liigutatav või kokkupandav? Mitut moodi saab klassi ümber kujundada, nii et seal saaks teha võimalikult erinevaid tegevusi?


Ülesanne #7: Projekt

Kooliruumi uus kujundus.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Me valisime selle ideekaksiku, sest see nägi kõige sarnasem välja meie joonistatud pildiga.
Kõige rohkem otsisime sellist köögidisaini, kuna seal on kraanikauss ja pliit ühe ja sama laua sees ja see laud oleks keset tuba. Me mõtlesime, et ühendame söögilauad ja sellel pildil nähtava tööpinnad kokku. Muutsime oma joonistatud pildi samasuguseks nagu sellel köögipildil siin näha.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Olete leidnud ilusa pildi, aga siis on vist aeg otsa saanud ja ülesanne pooleli jäänud. Ideekaksiku leidmise järel tuleb kõige olulisem osa - mida sellest lahendusest tahaksite teistmoodi teha ja miks? Ja seejärel tuleb see kõik üles joonistada ja natuke täpsemalt kirjeldada. Ära ei maksa siin kindlasti unustada eelmises ülesandes välja öeldud mõtet ja eesmärki teha kodundusklass aktiivsemaks, kohaks, kus saab ka ronida. Kuidas neid kahte mõtet ja pilti ühendada? See ongi arhitektitöö kõige põnevam osa - tuleb kokku panna vajalikud asjad, unistused ja erinevate ruumikasutajate soovid, nii et tekiks vahva, mõnusat olemist ja tegemist pakkuv ilus ruum. Proovige seda veel omavahel arutada ja siis täpsemalt üles joonistada.


Ülesanne #6: Eskiis

Visand kooliruumi ümberkujundamisest.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Me valisime kujundatavaks ruumiks kodunduse klassi. Meie meelest vajab see ruum sellepärast ümberkujundmist, et seal on liiga vähe ruumi laua ümber. Oleks tore peale kosutavat kõhutäit natuke turnida ka :)

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Väga hea lähtepunkt edasisele projektile on teie pakutud kaks mõtet - ümber laua on liiga vähe ruumi ja tahaks kuskil turnida. Valitud foto on huvitav ja teistmoodi lahendus, aga kuhu on see teie visandil jäänud? Plaanil paistab üks üsna tavaline, kuigi uuema mööbliga köök, aga kuskohas saab turnida, ronida, midagi aktiivset teha? Olge julgemad ja unistage suuremalt, sest praegu jääb pilt natuke liiga juba olemasoleva, tavapärase ja mõnes mõttes isegi vanaaegse toa moodi - erilisi ja erinevaid kasutusvõimalusi jääb praegu väheks. Kas peaks tekitama klassis erinevad tsoonid, kus saab teha süüa, kus istuda üheskoos ümber laua, kus ronida ja mängida, kus puhata ja üksi olla? Kas saab turnimise lisada hoopis mõne vajaliku mööblieseme külge, näiteks köögikapi? Mis teeks klassi teie lemmikkohaks?


Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Valisime koolis ümberkujundatavaks ruumiks kodunduse klassi.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Kodundusklass on tõesti omapärane ruum, mida kasutatakse väga selgel eesmärgil. Aga mida võiks seal veel teha või õppida? Kas traditsiooniline lähenemine ja sisustus võiks kuidagi muutuda, rohkem ajaga kaasas käia? Millest te ise või teie klassikaaslased puudust tunnete? Need küsimused võiksid edasises töös läbi mõelda, sest arhitekt peaks alati natuke tulevikku vaatama ja püüdma soove täita, isegi kui neid ei osata esmapilgul sõnastada.
Huvitav, et olete märksõnadena toonud välja üsna vastandlikke mõisteid - ebamugav ja hubane, igav ja erinevad asendid/palju liikumist. Ka teie liikumise skeem on huvitav - kas tõesti liigutakse ainult ühte pidi ja mööda ääri ringi ehk ei kasutata otseteid? Aga mis on selles ruumis eriline ja väärtuslik, mida tasuks veelgi rohkem võimendada?


Ülesanne #4a: Pst!

Kuulake, mis hääli koolimaja teeb või kuidas hääled koolimajas kõlavad.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Me valisime need helid sellepärast, et neid helisid kuuleb siin koolimajas kõige rohkem. Osad helid on väga ebamugavad, näiteks kui jalanõuga nühitakse vastu maad ja tuleb vastik kriuksuv heli. Koolimajas kuuleb kõige rohkem uste paugutamist ja lävepakule astumist. Meeldiv heli oli vee jooksime.

Kommenteerivad:

Kärt Tomingas

Ilusasti rütmistatud kompositsioon pildist ja helist. Toimis. Kas on olemas ka mingi heli kooliruumis, mida võib pidada haruldaseks?


Ülesanne #3a: Suurushullus

Mõõtke koolimaja ära.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Mõõtsime Gretteli pöidlast väikese sõrmeni ja see oli täpselt 20 cm. Läksime kooli raamatukokku, kus oli raamatuid erinevatel riiulitel. Meie valisime huumori ja õppekava toetava kirjanduse riiuli. Seal oli huumoriajakirju ning õpperaamatuid. Riiul on küllaltki vana, aga kasutuskõlblik. Riiul on umbes 40 aastat vana. See on halli värvi ja sellel on neli riiulit. Riiuli mõõtmed on 140x40 cm.

Kommenteerivad:

Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus

Arvandmed on alati huvitavad, nendega saab põnevaid mänge mängida. Samas pole sugugi mitte kõik andmed alati kellelegi kasulikud. Teie vastuses sisaldus näiteks riiuli vanus (40 a) ja sisu (huumori- ja õppekirjandus), millega antud ülesande püstituses pole midagi peale hakata. Kujutage ette, kui peaksite matemaatika eksamil lahendama ülesandeid, milles on lähteandmeid mitu korda rohkem kui lahendamiseks vaja - see ajaks ka oskaja segadusse. Aga oluline on see, et teile antud mõõtmisülesanne sai lahendatud, tublid!


Ülesanne #2a: Inimvaatlus

Avastage seosed inimkeha ja ruumilise keskkonna vahel.

Järvela, Karl-Sander, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Seda ülesannet oli lõbus teha, sest muidu ei pane tähelegi, kui palju erinevaid istumise ja seismise asendeid on.

Kommenteerivad:

Anne Tamm-Kivimets

Teie joonistatud kujudel torkavad esmalt silma inimeste pead, pikemal vaatlusel tunduvad ka kujud tervikuna hästi väljenduslikud. Tekib huvi, et mis tunded ja mõtted nendes peades on :)
Ütlete, et seda ülesannet oli lõbus teha! Seda on näha, olete lähenenud mänguliselt ja leidnud erinevaid kohti koolimajas ning pööranud tähelepanu ka ruumis leiduvatele väiksematele esemetele. Siit võiks edasi mõelda, et miks just need esemed (kell, ajakirjad) Mida need teie jaoks tähendavad?


Ülesanne #1: Tere!

Valmistage oma tiimi tutvustav liikuv gif-pilt koolimaja heas või põnevas kohas.

Järvela, Karl-Sander, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra,

Tere, kooliruum!