Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Ülesanne #8: Makett

Makett kooliruumi uuest kujundusest.

Kommenteerivad: Arhitektuurikooli õpetajad

Arhitektuurikool on huvikool, kus 7- kuni 19-aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Arhitektuurikool tegutseb alates 2011. aastast ning on üks vähestest omataolistest nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas ja Baltikumis. Arhitektuurikooli õpetajatel on kaheksa aastat kogemusi lastele ja noortele ruumi teemade tutvustamisega ning õppetegevuste väljatöötamisega. Tähelepanu tuuakse nii loodus- kui tehiskeskkonnale, mis kokku moodustavad meie toimimisruumi. Ühtviisi oluline on mõista nende mõlema keskkonna toimimist ja seaduspärasusi ning olla seejuures teadlik enda rollist selles. Arhitektuurikool on ühtlasi ka Kooliruumi projekti looja ja korraldaja.

53 KK / Dreamteam

Meie töö lõpetuseks võime öelda, et töö oli üsna keeruline ja mahukas. Oleme kogu projekti valmimiseks andnud suurt pannust. Kogu tööprotsess meeldis meile väga. Äitäh selline kasuliku kogemuse eest. Usume, et saadud kogemus aitab meid tulevikus.
Aga antud klassimakett on valmistatud vanast karbist.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Teil on korralik makett, aga mõelge, kas see on kõige põnevam ja kõnekam osa teie ruumist? Kas te olete oma ruumi planeeringut muutnud, kas see läheb kokku ka teie ruumi plaaniga? Kasutage järgmine kord julgemalt ka erinevaid materjale (näiteks, millest saaks kott-toole maketeerida?). Samuti julgustan kasutama maketti ka kui töövahendit juba siis kui oma ideid alles välja mõtlete. Makett on hea viis asju katsetada ja näha kuidas need ruumis tegelikult välja näevad. Maketti võiks peale ülevalt vaate ka nn silmakõrguselt pildistada, et näha, kuidas näeb ruumi selle kasutaja. Te olete väga tublid olnud, edaspidi laske oma mõtted veel enam lendu. Mul on suur rõõm, et see protsess on teile huvitav ja loodan, et ka õpetlik olnud. Jätkake ruumi märkamist, uurimist ja kaasa mõtlemist.


Pähklimäe Gümnaasium / DAP

Trofimova Darja
Makarova Anna
Ramenskaja Polina

See on meie makett!

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Väga tubli töö olete teinud. Makett on korralik, illustratiivne ja huvitav. Kas selle osa näol on tegemist pigem õppimise või puhkamise tsooniga? Kas kiikede ideest olete loobunud? Ülesande püstitus oli teil hea ja tahaks lõppvariandis näha veel julgemaid ja revolutsioonilsemaid ideid, kuidas siis seda harjumuspärast raamatukogu ruumi muuta? Teil oleks võimalus fantaseerida ja ka isegi veidi hulle või päris elus raskesti teostavaid ideid järgi proovida. Proovige oma maketis veel ruumis näiteks mööblit erineval moel paigutada ja vaadake mis muutub? Katsetage ka valgustusega, milliseks saaksite ruumi erinevates kohtades paikneva ja erilaadse valgustuse abil muuta? Mõelge veel edasi, milliseid lahendusi võiks veel nt tavaliste toolide asemel olla, võibolla saavad ka laudade ääres hoopis kiiged olla? Olete tubli töö ära teinud ja usun, et teile endale oli ka põnev maketis-päris ruumis oma ideid järgi proovida. Makett on päris hea töövahend kus ka edasi katsetada ja vaadata, kas asjad toimivad või mitte. Head katsetamist teile!


Pähklimäe Gümnaasium / Artflight

Meie tegime maketti plastiliinist. Oli raske valmistada selle kuju, millest me mõtlesime, kuid lõppuks saime hakkama. Meie makett oli mitte mingi ruum vaid plats, mida me mõtlesime panna koridori ja sellepärast oli see ülesanne raskem meie jaoks.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Sellise plastilise ja orgaanilise vormi maketeerimine on tõesti paras pähkel. On rõõmustav näha, et leidsite siiski sobiva lahenduse.
Olete esielgset kavandi päris elutruult maketeerinud, eriti olete kinni pidanud värvilahendusest. Samas olete muutnud oma ronimisvahendi kuju. Kas see tulenes maketeerimise materjali võimalustest või on esialgse kavandi muutmine seotud vahendile lisafunktsioonide lisamisega?
Tulemus on kindlasti omanäoline, koolis liikumist soosiv. Usun, et olete saavutanud oma esialgu seatud eesmärgi.


Tallinna Saksa Gymnaasium

Elin Makkar & Mia Isabel Kask

Meie makett tuli mõõtkavas 1:50le, tema suurus on ca pool A4 lehekülge. Kujutasime ette, et makett tuleb veidi suurem, kuna väikeseid detaile oli raske välja lõigata. Koos juhendajaga otsustasime kasutada maketi tegemiseks olemasolevaid ja koolis leiduvaid materjale - vanu KAPA plaadi aluseid, vilti ja korkmaterjali. Tool-lauad aitas meil 3D printeriga välja printida meie gümnaasiumi 3D valikkursuse õpetaja. Kuna täpselt sarnast mudelit me ei leidnud, kasutasime vabavaralist mudelit Thingiverse (thingiverse.com) leheküljelt. Makett on küll valge, kuid peaks anda ülevaate, millisena meie klassiruum võiks välja näha.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Väga hea, et olete kokkupuutunud juba 3d printimisega ning nendega seonduvate vabavaraliste mudelite otsimisega. Prinditud mudelid on korrektsed ja sobituvad klassiruumi. Järgmisel korral püüdke pildistamise puhul silmas pidada maketi puhul ülevalt vaatest pilti samuti, mis annab lisaks veel hea ülevaate maketist, kuna inimesed on harjunud tihti jälgima makette pealt poolt


Pähklimäe Gümnaasium / Dragon

Artjom Kovalskih, Roman Leonov, Semjon Suhhotin, Dmitri Retsutin

See ülesanne meile väga meeldis ja see oli päris huvitav. Meil oli idee, et meie tegime meie makeeti ainult odavatest asjadest, mis olid meil käe all. Ja selline on meie tulemus...

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Taaskasutamine ja olemasolevate vahendite kasutamine on tark otsus ja õige lähenemine. Esimese hooga ei taipa, milline kooliruum see on täpselt, kuid olete elementidega sellegipoolest teinud huvitava ning kujundliku maketi.


Oled jõudnud lehekülje lõppu.

Lehekülge ei leitud, vabandame!